Saturday, February 28, 2009

Tol Naik Lagi..Usah Terkejut Berok..

Kerajaan telahpun mengumumkan kenaikan tol, dan manfaatnya untuk pemegang konsesi tetap berlipat ganda walaupun kerajaan tidak membenarkan sementara kenaikan tol-tol tersebut.Andai kenaikannya tidak diserapkan kepada rakyat namun kerajaan menggunakan wang kerajaan untuk bayaran pampasan yang menggunakan wang rakyat juga.Orang kata pi mai tang tu...
Resolusi yang perlu diambil ialah kerajaan wajib telus ketika membuat sebarang perjanjian yang melibatkan kepentingan rakyat. Wang rakyat tidak boleh lagi dileburkan untuk mengkayakan para pemegang konsesi lagi. Rakyat mengharamkan penggunaan wang rakyat secara tidak betul. Segala bentuk perjanjian konsesi perlu dibentangkan kepada rakyat untuk dinilai samada berlaku penyelewengan atau tidak. Badan audit bebas perlu dilantik untuk tujuan itu dan mereka mestilah betul-betul profesional.
Inilah dasar penswastaan kerajaan yang gagal menyebabkan kesan padahnya dikenakan kepada seluruh warga rakyat...

No comments:

National Geographic POD